Tennisvisie overhandigd aan wethouder Paulus Jansen

Afgelopen vrijdag 10 juli vond de netwerkbijeenkomst tennis bij Oudenrijn Tennisclub plaats. Naast bestuursleden van 12 verenigingen en de tennisbond was ook wethouder sport Paulus Jansen aanwezig. Aan hem werd de Utrechtse tennisvisie overhandigd.

De afgelopen anderhalf jaar is de VSU samen met de KNLTB en 19 Utrechtse tennisverengingen bezig geweest met het opstellen van een tennisvisie. Eerst is de stand van zaken in kaart gebracht en daarna zijn de doelen voor de komende jaren vastgesteld. Dit resulteerde in vijf thema’s waar de verenigingen aan willen werken tot en met 2018. Klik om de visie te bekijken: Utrechtse Tennis Visie 2015-2018. De thema’s zijn in willekeurige volgorde:

  • Vitaliteit
  • Samenwerking
  • Duurzaamheid
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Verhoging tennisniveau

Onder deze vijf thema’s hangen concrete doelen waar de komende jaren aan gewerkt zal worden. De wethouder reageerde zeer positief op de doelen voor de komende jaren en gaf aan dat de tennisverenigingen in Utrecht goed bezig zijn, waarbij hij de onderdelen Duurzaamheid en de Utrechtse Tennis Kampioenschappen (in het kader van samenwerking) extra uitlichtte. Eind 2018 loopt de tennisvisie af en dan zullen de thema’s geëvalueerd worden. De wethouder sport is hier reeds voor uitgenodigd!

Op Centrecourt is ook een stuk over de Utrechtse tennisvisie te vinden! Klik hier.