Tennis in Utrecht

Wist u dat:

– 3.8% van de inwoners van de gemeente Utrecht lid is van een tennisvereniging?

– tennis na voetbal de grootste sport in Utrecht is?

– er 21 tennisverenigingen in de gemeente Utrecht zijn?

– het ledenaantal in Utrecht als een van de weinige steden redelijk stabiel is gebleven de afgelopen jaren?

– de helft van de tennisvereniging zich al inzet voor een duurzame accommodatie?