Good practices

 

Laddercompetitie bij PVDV (geplaatst op 28 juli 2014)

De Laddercompetitie is een interne competitie bedoeld voor alle leden vanaf 16 jaar. Het is een systeem waarbij de spelers elkaar volgens bepaalde spelregels kunnen uitdagen voor een tenniswedstrijd met als doel steeds hoger op de ladder te komen. Bij winst stijgt de uitdager een trede, de verliezer daalt een trede. Doel is natuurlijk om uiteindelijk nummer 1 te worden en zo de absolute heldenstatus bij de club te verwerven. De laddercompetitie is dus een goede manier om (nog) meer wedstrijdervaring op te doen en andere leden van de club te leren kennen. PVDV heeft de laddercompetitie geregeld via een online uitdaag-systeem waarvoor ze jaarlijks een bepaald bedrag betalen: www.tennisladder.eu.

In januari 2014 startte PVDV met 3 enkelladders voor de dames en 3 voor de heren onderverdeeld naar niveau. Er namen het afgelopen jaar meer dan 90 leden deel aan de laddercompetitie. 13 juni 2014 waren de finales voor de 6 verschillende ladders. Na het succes va het afgelopen halfjaar zal er nu weer een nieuwe versie van start gaan, met meer dan 100 deelnemers. Inschrijven kan het hele jaar door, al begin je dan natuurlijk wel onderaan.

 

WhoZnextteam ZuilenAce (geplaatst op 14 januari 2014)

 Speciaal voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar heeft de KNLTB de campagne WhoZnext opgestart. Een WhoZnextteam bestaat uit jongeren die ook naast de tennisbaan actief willen zijn. Een WhoZnextteam organiseert activiteiten met name voor leeftijdsgenoten binnen de eigen club. Dit kunnen allerlei soorten activiteiten zijn. Elk team heeft een coach die hen begeleidt. Vaak is dit iemand uit het bestuur, de jeugdcommissie of een trainer, maar het kan ook gewoon een ander lid zijn van de vereniging. Teams krijgen een eenmalige startsubsidie van €100,- van de KNLTB.

De Zuilense Tennis Club heeft ook zo’n WhoZnextteam genaamd ZuilenAce. “We organiseren evenementen voor de oudere jeugd van ZTC (tussen 14 en 24 jaar) en hopen zo ZTC op de kaart te zetten en meer oudere jeugd aan te trekken.”  Elk jaar organiseren ze een Junior+ Dubbeltoernooi voor alle leden tussen de 14 en 24 jaar en hun vrienden en sluiten dit af met een barbecue. In juni 2013 heeft alweer de 5e succesvolle editie van dit toernooi plaatsgevonden. Verder helpen ze de jeugdcommissie bij de clubkampioenschappen, gaan ze met elkaar naar bekende tennisevenementen en organiseren ze op zijn tijd natuurlijk ook een feestje.

 

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen door TC de Uithof (geplaatst op 14 januari 2014)

Twee jaar geleden heeft TC de Uithof besloten om een steentje bij te dragen aan de maatschappij door goede doelen te steunen. Om dit in goede banen te leiden hebben ze toentertijd de commissie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen in het leven geroepen. Er worden activiteiten voor leden en voor niet-leden georganiseerd.

De vereniging werkt samen met Stichting Move en Stichting Ragweek. Stichting Move verbindt studenten en kinderen in aandachtswijken die samen eigen initiatieven uitvoeren in hun wijk. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk. De stichting wil de blik van studenten en jongeren verbreden, de persoonlijke kansen voor beide groepen in de samenleving vergroten en werken aan meer sociale cohesie in de wijk. De kinderen in de aandachtswijk krijgen dan de mogelijkheid om bij TC de Uithof te komen tennissen met de studenten. Stichting Ragweek organiseert elk jaar een Ragweek waarin studenten zich inzetten voor twee goede doelen. Dit jaar valt het open toernooi van TC de Uithof gelijktijdig met de Ragweek. Tijdens het toernooi wordt de hele week geld ingezameld voor de stichting.

Verder kiest de commissie MVV ook ieder jaar zelf een goed doel uit. Dit jaar hebben ze gekozen voor kinderhospice het Lindenhofje in Amsterdam. Dit is een huis waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar wonen/logeren. Er wordt 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg aangeboden, ook is er oog voor emotionele begeleiding van het kind, ouders en andere gezinsleden. Veel vrijwilligers zetten zich in om leuke activiteiten te organiseren, speciaal speelgoed te kopen en nog veel meer andere initiatieven voor deze zieke kinderen. Dit laatste kan plaatsvinden op basis van donatie. Door middel van het organiseren van activiteiten voor de eigen leden wordt er geld voor het kinderhospice ingezameld. Activiteiten die ze organiseren zijn onder andere een spelletjesdag waar de leden voor moeten betalen, een datediner, een loterij en een valentijnsactie.